Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης - Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης release

Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης track list:
# Track title Format Length of track mp3 Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης
A1 mp3 ?
Search for mp3
A2 mp3 ?
Search for mp3
A3 mp3 ?
Search for mp3
A4 mp3 ?
Search for mp3
A5 mp3 ?
Search for mp3
A6 mp3 ?
Search for mp3
B1 mp3 ?
Search for mp3
B2 mp3 ?
Search for mp3
B3 mp3 ?
Search for mp3
B4 mp3 ?
Search for mp3
B5 mp3 ?
Search for mp3
B6 mp3 ?
Search for mp3
Music video:

Click to watch Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης's video clip of release "Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης"

About this release:

Additional data of Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης - Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης release:

Style of release: Laïkó music  Mambo music  (click to get other releases)
Genre of release: Latin music   Folk, World, & Country music   (click to get other releases)
Release data: This album was released on the label EMI (catalog number 14C 062 1703271) His Master's Voice (catalog number 14C 062 1703271)
This album was released in 1990 year. Greece
Format of the release is Vinyl ,
  • LP
  • Compilation
Copyrights since: (C) 1990

In the creation of this album was attended by guest artists:

Written-By Μανώλης Χιώτης
See also releases of Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης:

Click to release cover to see details:

Please leave your comment about Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης here: