Χερουβείμ

Short biography of Χερουβείμ: Alternative Rock band formed in September 1994 in Athens, Greece.
On 7/2/2003 they performed live at An Club (Athens), along with '[a=Αχαιοί]' & '[a=Διόνυσος]'.

Also on the Web you may find Χερουβείμ by links below:
  1. http://www.herouvim.com/
  2. http://www.myspace.com/herouvim
  3. http://www.facebook.com/profile.php?id=100000696986210
  4. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BC_(%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
Video clips of Χερουβείμ:

Click now Χερουβείμ's video clips! Watch now:

Full discography of Χερουβείμ:

Choose albums/releases of Χερουβείμ

Click to title of release to looking the track list of the release
# Album cover Album title Tracks amount Download album in mp3? Official release date Production label
1 Χερουβείμ - Κυτταρική Εξίσωση Κυτταρική Εξίσωση 11
mp3, CD
2005 Wipe Out! Records
2 Χερουβείμ - Θεών Σημάδια Θεών Σημάδια 10
mp3, CD
1997 Next Records (3)
3 Χερουβείμ - Project 22 Project 22 8
mp3, CD
2010
4 Χερουβείμ - Project22 Project22 8
mp3, CD
2010 E-952
5 Χερουβείμ -  Θεών Σημάδια Θεών Σημάδια 5
mp3, CD
1995 Not On Label (Χερουβείμ Self-released)

Please leave your comment about Χερουβείμ below: