Ζανέτ Καπούγια

Also known as Ζανέτ, Janet Kapuya
Video clips of Ζανέτ Καπούγια:

Click now Ζανέτ Καπούγια's video clips! Watch now:

Full discography of Ζανέτ Καπούγια:

Choose albums/releases of Ζανέτ Καπούγια

Click to title of release to looking the track list of the release
# Album cover Album title Tracks amount Download album in mp3? Official release date Production label
1 Ζανέτ Καπούγια - Τραγούδια... Τραγούδια... 12
mp3, CD
1979 CBS
2 Ζανέτ Καπούγια - Ζανέτ Ζανέτ 11
mp3, CD
1981 CBS
3 Ζανέτ Καπούγια - Τραγούδια... Τραγούδια... 12
mp3, CD
1979 CBS
4 Ζανέτ Καπούγια - Έλα Τώρα Έλα Τώρα 10
mp3, CD
1990 CBS
5 Ζανέτ Καπούγια - 24 Canzoni Indimendicabili 24 Canzoni Indimendicabili 24
mp3, CD
1987 Atlantis

Please leave your comment about Ζανέτ Καπούγια below: